Privacy- en cookiebeleid

Dit Privacy- en Cookiebeleid regelt de wijze waarop TravelBird B.V. en de vennootschappen die deel uitmaken van de groep tot waartoe TravelBird behoort ("TravelBird") informatie verzamelt, gebruikt, bijhoudt en openbaart die is verzameld over gebruikers (hierna: Gebruikers, elk te noemen: een "Gebruiker") van de http://www.travelbird.be website en de TravelBird App (tezamen: de “Sites”). TravelBird is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die via de Sites en anderszins zijn verkregen in overeenstemming met de van toepassing zijnde Nederlandse regelgeving inzake gegevensbescherming en telecommunicatie, meer in het bijzonder de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Nederlandse Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens
TravelBird kan persoonsgegevens verzamelen van Gebruikers wanneer Gebruikers een bestelling plaatsen, zich abonneren op de nieuwsbrief, deelnemen aan een wedstrijd of promotie, reageren op een enquête of een formulier invullen. Voor zover dit passend is, kunnen Gebruikers worden gevraagd om gegevens inzake hun naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysieke adres, postcode, land, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en paspoort en ID-nummer te verstrekken. Verder verwerkt TravelBird bij het gebruik van sommige cookies uw IP-adres. Hieronder treft u meer informatie over het gebruik van cookies.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de boeking uit te voeren, om de betaling te verwerken, voor communicatie over de boeking, voor customer services en om deze services te verbeteren, om problemen met aan u geleverde diensten te voorkomen en op te lossen, om nieuwsbrieven waarop de Gebruiker zich heeft geabonneerd te verzenden en voor klantstatistieken. Daarnaast kan informatie gebruikt worden om een promotie, enquête, wedstrijd en andere functies van de site uit te voeren en/of voor andere marketingdoeleinden. TravelBird kan deze informatie ook gebruiken voor het technische en functionele beheer alsmede voor de verbetering van onze Sites en de TravelBird App en om de gebruikerservaring te verbeteren. Voorts kunnen we uw gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke voorschriften en/of regelgeving. TravelBird kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het voorkomen en bestrijden van fraude tijdens de betaalprocessen op de Sites. TravelBird baseert zich voor deze verwerking van uw persoonsgegevens in dit kader op het gerechtvaardigd belang.

Nieuwsbrieven
TravelBird kan aan Gebruikers die een reis hebben geboekt via een van de Sites nieuwsbrieven verzenden betreffende vergelijkbare producten, behalve als zij bezwaar hiertegen hebben gemaakt ten tijde van de aankoop. Indien een Gebruiker wil profiteren van onze dagelijkse acties, dan kan hij/zij zich ook te allen tijde abonneren op de nieuwsbrief. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, updates of informatie over of aanbiedingen van producten of diensten van TravelBird en/of haar gelieerde ondernemingen. Deze e-mails kunnen worden gepersonaliseerd op basis van uw persoonsgegevens, in het verleden gedane aankopen en website-navigatie. Wanneer u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan kunt u dit doen door in de nieuwsbrief op de tekst "Afmelden" te klikken. U kunt zich dan afmelden via een selectie-menu. U kunt zich ook afmelden door onze klantenservice te bellen of een e-mail te sturen. Wij zullen u dan handmatig afmelden. Als u vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Zie hieronder de contactgegevens.

Locatiegebruik
Om de volgende redenen kan TravelBird aan Gebruikers toestemming vragen om hun locatie via de TravelBird App te delen: i) om de huidige locatie van Gebruiker te bepalen met betrekking tot het tonen van een route(beschrijving) van of naar de accommodatie van Gebruiker en/of om Gebruikers andere interessante bezienswaardigheden te tonen of ii) om tijdens de reis relevante informatie uit reisschema van Gebruiker te kunnen tonen (in de App). Gebruikers kunnen op elk gewenst moment hun toestemming intrekken via de volgende procedure voor Apple IOS of via de volgende procedure voor Android.

Gastbeoordelingen
TravelBird kan aan Gebruikers die een reis hebben geboekt via een van de Sites verzoeken om een gastbeoordeling achter te laten. Gebruikers kunnen bij het invullen van de beoordeling bezwaar maken tegen het online weergeven van hun beoordeling middels een zogenoemde ‘opt-out’. Door het achterlaten van een beoordeling kan TravelBird andere Gebruikers informeren over de kwaliteit en ervaring van de reis en/of andere door de Gebruiker afgenomen diensten. TravelBird baseert zich voor deze verwerking van uw persoonsgegevens in dit kader op het gerechtvaardigd belang.

Cookies en vergelijkbare technieken
Aanvullend hierop kunnen wij cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wanneer Gebruikers onze Sites gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u de Sites bezoekt.

De Sites gebruiken de volgende cookies:

- Functionele cookies
Deze cookies kunnen de naam van uw browser opslaan, alsook het type computer en technische informatie over de wijze waarop u met onze Sites bent verbonden, zoals het besturingssysteem en gebruikte internetprovider alsmede andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van de Sites technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen technische cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan zoals taal, of om op verzoek uw bestelinformatie te onthouden voor volgende bezoeken.

- Analytische cookies
Onze Sites gebruiken analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken alsook de onderdelen van de Sites die het meest populair zijn onder Gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie te verstrekken over het gebruik van onze Sites en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze Sites te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. Verder gebruiken onze Sites analytische cookies om te meten hoe u onze Sites hebt gevonden, om zo de effectiviteit te kunnen meten van e-mailcampagnes, advertenties of AdWords op andere sites van derden. De analytics cookies worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die wij over u opslaan zoals hierboven uiteengezet, om onze nieuwsbrieven te personaliseren en voor gepersonaliseerde advertenties op sites van derden.

Google kan deze gegevens echter combineren met generieke gegevens die zij bezit over een Gebruiker en die is verkregen via haar andere diensten. Daarom zal TravelBird Google Analytics alleen gebruiken met uw toestemming. Aangezien TravelBird geen controle heeft over deze diensten, verwijzen wij u graag naar de informatie van Google over haar diensten.

Daarnaast heeft TravelBird met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan afspraken tussen TravelBird (als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens) en Google (als bewerkers van persoonsgegevens). In deze afspraken staat voor welke doeleinden de verworven persoonsgegevens gebruikt mogen worden, welke beveiligingsmaatregelen er genomen moeten worden en welke vormen van toezicht TravelBird hierop mag uitoefenen als verantwoordelijke.

- Advertentie-cookies via Facebook en sites van derden
Verder gebruiken onze Sites cookies om een gepersonaliseerde newsfeed en advertenties te tonen op basis van uw website-navigatiegedrag en aankoopgedrag in het verleden wanneer u Facebook bezoekt of andere sites van derden. Indien u niet akkoord bent gegaan met dit Privacy – en Cookiebeleid, is het mogelijk dat er nog advertenties van TravelBird verschijnen op andere sites en in uw social media newsfeeds, maar deze zullen niet worden gepersonaliseerd door onze dienstverleners of door ons. Het Privacy- en Cookiebeleid van TravelBird geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites en we raden u aan om het van toepassing zijnde privacy- en cookiebeleid van zulke websites te raadplegen in het geval u aanvullende informatie nodig hebt.

- Social media cookies
U mag onderdelen van onze Sites delen op social media, zoals Twitter of Facebook. Deze social media gebruiken cookies om u in staat te stellen om dit te doen. Het Privacy- en Cookiebeleid van TravelBird geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Wij verwijzen u graag naar het Privacy - en Cookiebeleid van het betreffende social media platform voor informatie over hun gebruik van deze cookies (Facebook/Twitter/LinkedIn). 


Cookies verwijderen
Cookies slaan uw gegevens zoals uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, maar verwerken doorgaans uw IP-adres. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw computer of wanneer u cookies die reeds zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dit regelen via het instellingenscherm in uw browserinstellingen. De aanpassing van deze instellingen verschilt per browser. Op de website all about cookies ('alles over cookies') wordt duidelijk uitgelegd hoe u dit kunt regelen. Let op: nadat de opgeslagen cookies zijn verwijderd, hebt u geen toegang meer tot de Sites zonder nog eenmaal de cookies te accepteren.

Hoe we uw informatie beschermen
Wij hanteren passende praktijken en beveiligingsmaatregelen ten aanzien van gegevensbescherming, -opslag en -verwerking om u te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonsgegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die zijn opgeslagen op of via onze Sites.

Wij gebruiken de volgende beveiligingsmaatregelen: - Fysieke toegangsbeveiliging - Inbraakalarm - Cameratoezicht - Kluis voor gegevensopslag - Toegangsbeveiliging met wachtwoorden/pincodes - Beveiliging met pasjes

De uitwisseling van boekingsgegevens en persoonsgegevens tussen de Site en haar gebruikers geschiedt over een SSL-beveiligd communicatiekanaal en is versleuteld en beveiligd met digitale handtekeningen. Hoewel TravelBird redelijke zorgvuldigheid betracht bij het zorgen voor een veilige gegevensoverdracht tussen uw apparatuur en onze systemen, kunnen wij de beveiliging van informatie die aan ons wordt overgedragen over het internet niet verzekeren of garanderen. Indien wij kennisnemen van een beveiligingsinbreuk die resulteert in niet-geautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens, dan zullen wij trachten u op de hoogte te stellen.

Delen van uw persoonsgegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden zoals luchtvaartmaatschappijen of accommodatiedienstverleners, indien dit is vereist om uw boeking uit te voeren. Voor het overige zullen wij persoonsgegevens van Gebruikers niet verkopen, verhandelen of verhuren aan anderen, met uitzondering van de vennootschappen die deel uitmaken van de groep tot waartoe TravelBird behoort. Wij kunnen externe dienstverleners gebruiken om ons bij de exploitatie van ons bedrijf en de Sites te helpen of activiteiten namens ons te beheren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens van Gebruikers delen met derden indien dit noodzakelijk is ter voorkoming en bestrijding van fraude tijdens de betaalprocessen op de Sites. TravelBird baseert zich voor deze verwerking van uw persoonsgegevens in dit kader op het gerechtvaardigd belang.

Websites van derden
Gebruikers kunnen reclame-inhoud of andere content op onze Sites aantreffen die doorlinkt naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. Wij hebben geen controle over de content of links die op deze sites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die naar of van onze Sites linken. Daarnaast kunnen deze sites of diensten - met inbegrip van hun content en links - constant aan verandering onderhevig zijn. Deze sites en diensten kunnen hun eigen beleid ten aanzien van privacy en klantenservice hebben. Het surfen evenals interactie op enige andere website - met inbegrip van websites die een link naar onze Sites hebben - is onderhevig aan de voorwaarden en beleidsregels van die website. 


Aanpassingen van dit Privacy- en Cookiebeleid
TravelBird kan dit Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum onderaan deze pagina actualiseren. Wij raden u aan om regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop wij helpen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen.

Mededelingen en contact opnemen met ons
Als u vragen hebt over dit Privacy- en Cookiebeleid of de praktijken die worden gehanteerd op de Sites, neem dan contact met ons op via:

TravelBird B.V.
Keizersgracht 281
1016 ED Amsterdam

Telefoonnummer: 03 808 01 79
E-mail: privacy@travelbird.com

TravelBird heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze melding is terug te vinden in het openbaar meldingenregister op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1462151


Dit document is voor het laatst bijgewerkt in maart 2017.